Enllaços d´interés

     Contacte

     Avís legal

Enllaços d´interés

Asociación Víctimas Accidents de circulació
http://www.avac-iuris.com

- Administració Pública

Administración General del Estado
http://www.administracion.es

Ministerio para las Administraciones Públicas
http://www.map.es

Ministerio de Economía
http://www.mineco.es

Ministerio de Hacienda
http://www.mineco.es

Ministerio de Justicia
http://www.mju.es

Instituto Nacional de Estadística
http://www.ine.es

Agencia Tributaria
http://www.aeat.es

Secretaria de Estado de la Seguridad Social
http://www.seg-social.es

Dirección General de Tràfic
http://www.dgt.es

- Administració Autonòmica

Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.es

Departament de Treball
http://www.gencat.es/treball

Departament de Sanitat
http://www.gencat.es/sanitat

Administració de Justicia
http://www.gencat.es/justicia/adjucat

Ayuntamiento de Barcelona
http://www.bcn.es

Direcció General de Serveis Penitenciaris
http://www.gencat.net/justicia

- Col·legis Professionals

Colegio de Notarios
http://www.notariado.org

Colegio de Médicos
http://www.comb.cat

Asociación de Peritos
http://www.perits.org

Colegio de Procuradores
http://www.icpb.es

 

 
Ronda San Antonio nº 86, Pral 1ª 08001 Barcelona    
BUFETE CALVO-GIMÉNEZ., 2008