Enllaços d´interés

     Contacte

     Avís legal

     Castellano

Presentació

El nostre Bufet va ser fundat en l'any 1.991 per Joaquín Calvo Mans i Magdalena Giménez Uribe, Llicenciats ambdós per la Universitat Central de Barcelona i Col·legiats en l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Contem per tant amb una llarga trajectòria professional d'assessorament jurídic i defensa amb un àmbit d'actuació que opera en tot el territori nacional.

La nostra aposta per les noves tecnologies i per la incorporacions de nous Lletrats aporten un alt grau d'innovació i reforç en la tramitació i resolució d'assumptes.

L'objectiu del nostre bufet és prestar un complet servei d'assessorament legal i defensa per a aquelles persones que busquin una atenció, tracte i dedicació personalitzada i directa que resolgui de forma eficient els seus problemes jurídics. Tot això amb el ple convenciment que la relació entre advocat i client és la millor eina per a l'obtenció dels resultats perseguits.

Per a això el Bufet conta amb un tracte i comunicació directa que facilita en la majoria dels casos solucionar els problemes amb un ampli grau d'anticipació al conflicte, el que repercuteix de forma positiva en l'agilitat i resolució d'expedients i evita en gran amidada la mediació judicial i per tant se soluciona el conflicte plantejat amb major agilitat.

Tots els Lletrats que conformen la firma tenen un alt grau d'especialitat en les seves respectives matèries, mantenint al dia els seus coneixements jurídics mitjançant una continua formació acadèmica mitjançant cursos d'especialització i assistència a Congressos Jurídics d'àmbit Nacional.

 
Ronda San Antonio nº 86, Pral 1ª 08001 Barcelona    
BUFETE CALVO-GIMÉNEZ., 2008